Amsterdam computers | voor al uw computer wensen

Privacyverklaring

Inleiding

Wij van SCS Waterland verwerken privacygevoelige informatie. Wij achten een zorgvuldige omgang met deze informatie van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Ook is het raadzaam om de verklaring regelmatig te raadplegen, omdat deze soms gewijzigd kan worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen.

 

Bedrijfsomschrijving

SCS Waterland is een ICT-bedrijf waarbij je terecht kan voor al jouw computerwensen en problemen. Wij werken heel breed en service en persoonlijke aandacht staat bij ons voorop.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is het nodig om uw gegevens te verzamelen. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u gerust contact met ons opnemen.

SCS Waterland
Wagengouw 120
1151EK Broek in Waterland
020-403 3300
info@scswaterland.nl

BTW nr. NL8125.74.850 B.01
KvK nr. 37090510

 

Doel gegevens

Door het gebruiken van onze diens(en) laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken persoonsgegevens om diensten uit te kunnen voeren, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten. Tevens gebruiken wij deze gegevens om u te kunnen offreren, factureren en te kunnen communiceren over de uitvoering van de gevraagde dienst en/of het product. De persoonsgegevens die wij verwerken zullen gegevens zijn die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze door ons verwerkt zullen worden.

U bent ons niet verplicht om uw persoonsgegevens te vertrekken. Wij willen u er dan wel op wijzen dat het mogelijk is dat wij de overeengekomen werkzaamheden niet (volledig) kunnen uitvoeren.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

  • NAW gegevens, telefoonnummer, emailadres
  • Inloggegevens
  • Bankrekeningnummer
  • Camerabeelden

NAW gegevens, telefoonnummer, emailadres

Om het contact met u zo soepel mogelijk te laten verlopen, verzamelen wij uw NAW gegevens, telefoonnummer en emailadres. Mochten wij vragen hebben omtrent de door u aangevraagde dienst dan kunnen wij u makkelijk bereiken.
Inloggegevens

Bij het leveren van onze diensten is het hoogstwaarschijnlijk het geval dat uw computer bij ons terecht komt of wij op een andere manier met uw computer in aanraking komen. Om hier (efficiënt) mee te kunnen werken vragen wij uw inloggegevens.  Dit kan een wachtwoord of pincode zijn om op de computer zelf in te loggen of andere inloggegevens.

Bankrekeningnummer

Bij het doen van een elektronische betaling of automatische incasso wordt uw bankrekeningnummer bij ons geregistreerd. Dit doen wij om de afhandeling van de betaling te kunnen doen.

Camerabeelden

Ten behoeve van de beveiliging van onze werkruimte hebben wij camera’s geïnstalleerd. Bij het betreden van ons kantoor/ werkplaats zult u opgenomen worden door de camera’s. Met deze gegevens worden vernietigd en niet verstrekt aan derden, tenzij het noodzakelijk door bijvoorbeeld het achterhalen van de dader van een inbraak.

 

Doorgifte aan derden

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens verstrekken aan andere partijen die producten of diensten leveren om aan onze overeenkomst te kunnen voldoen.

De gegevens die SCS Waterland ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:

Microsoft De e-mail van SCS Waterland wordt gehost bij Microsoft. Als jij contact met ons opneemt via e-mail dan worden die gegevens opgeslagen op de servers van Microsoft.

 

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door SCS Waterland, maar nooit langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of het leveren van onze producten.

Zodra u bij ons een dienst of product afneemt komt u in ons klantenbestand terecht. Wij beschouwen u dan als klant. Deze persoonsgegevens bewaren wij voor onbepaalde tijd om u in het heden, maar ook in de toekomst snel van dienst te kunnen zijn. Wij bewaren deze gegevens nooit langer dan dat de klant het noodzakelijk acht.

 

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SCS Waterland. Ook heeft u het recht op het overdagen van uw gegevens. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om persoonsgegevens die wij van u hebben naar u of een andere organisatie te sturen.

Om gebruik te maken van bovengenoemde rechten kunt u een verzoek sturen naar info@scswaterland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Zorg ervoor dat in deze kopie uw pasfoto, MRZ( machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) identiteitsbewijsnummer en BSN onleesbaar. Dit is ter bescherming van uw privacy. Wij streven ernaar om binnen een week te reageren.

 

Verplichte gegevens

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten en/of producten.

SCS Waterland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of te voldoen aan een wettelijke verplichting. In alle gevallen trachten wij jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Beveiliging

SCS Waterland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.